Uitnodiging ALV 2023

Beste leden,

Op donderdag 12 oktober 2023 houden we weer onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).
U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen. De ALV zal gehouden worden in de Rietkroeg en
begint om 20:00. Inlopen is mogelijk vanaf 19:45.

Alle stukken zijn hieronder te vinden als bijlage. Mocht u hier van tevoren vragen of
opmerkingen over hebben, neem dan contact op met secretaris@dewaterkip.nl.

Tijdens de komende ALV wil het bestuur uw goedkeuring vragen voor het verhogen van de
pakketkosten van het Superspetters lesprogramma. Daarnaast wil het bestuur opnieuw voorstellen om de contributie te indexeren. Toelichting hierover zal gegeven worden tijdens de ALV.

Hopelijk mogen we u 12 oktober ontvangen.

Met sportieve groet,
Namens het gehele bestuur.