Aanpassingen in trainingstijden en -locaties

Beste sporters, ouders, trainers, liefhebbers,

We mogen nu echt weer binnen zwemmen! Omdat er een beperking is de aantallen op groepen waarbij ook 18-plussers aanwezig zijn, maken we gebruik van alle drie de baden in de gemeente. Vooral voor de 18-plussers wordt er gecombineerd of nog volledig in het buitenbad getraind.

Het onderstaande rooster is vanaf woensdag 19 mei van toepassing tot aan de zomervakantie. Via de verschillende trainersgroepen en -commissies zullen mogelijk extra details met de sporters gedeeld worden.

Gedurende de zomervakantie wordt een beperkter rooster gedraaid. Na de zomervakantie hopen we het nieuwe seizoen weer op ‘normale’ wijze te kunnen starten. We wensen iedereen weer veel zwemplezier!

Uiteraard blijven de corona-maatregelen van toepassing, dus houd je daar aan. Afstand houden, zwemkleding van te voren al aan, mondkapje aan bij binnenkomst in het binnenbad, je kent het inmiddels wel 🙂

Bestuur en commissies