post

Activiteiten en trainingen vervallen

Beste sporters, ouders, trainers, liefhebbers,

Het is nieuws is weer daar. De komende periode komen als gevolg van de aangescherpte maatregelen alle trainingen en activiteiten binnen DWK te vervallen. Hoewel we als bestuur samen met enkele betrokken trainers en commissieleden de afgelopen dagen druk bezig waren om voor de kerstperiode een ander rooster in elkaar te zetten, die ruimte werd geboden door Optisport, kan dat plan helaas in de ijskast.

We zullen zo spoedig mogelijk laten weten of we ook de komende periode nog alternatieve vormen bieden aan de diverse groepen. De zwemlessen Superspetters zullen wel doorgang vinden. Via de coördinator worden de betreffende ouders en kinderen geïnformeerd.

Via deze, helaas onpersoonlijke, weg wensen we alle leden en betrokkenen in ieder geval heel fijne feestdagen en een sportief nieuw jaar! We treffen elkaar snel weer!

Bestuur, commissies en trainers DWK