Algemene ledenvergadering DWK

Beste leden,

Op dinsdag 21 september 2021 hoopt het bestuur de ALV te houden. U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen. De ALV zal gehouden worden in de Rietkroeg en begint om 20:00. Inlopen is mogelijk vanaf 19:45.

Alle stukken ter voorbereiding op de ALV zijn hieronder te vinden. LET OP: Het financieel jaarverslag zal afwijken van wat u gewend bent. Dit heeft alles te maken met de gekke tijd waarin we nu leven. Het financieel jaarverslag zal dan ook uitgebreid worden toegelicht tijdens de ALV zodat alle vragen die er eventueel over zijn zo goed mogelijk beantwoord worden.

Hopelijk mogen we u 21 september ontvangen.

Met sportieve groet,

Namens het gehele bestuur.