Zwemles of sporten bij DWK

Super leuk dat je interesse hebt voor DWK. Je kunt bij onze vereniging terecht voor zwemles, waterpolo, wedstrijdzwemmen en recreatief zwemmen. In de tabel hieronder vind je alle activiteiten die DWK heeft met een link voor meer informatie. Heb je een activiteit gevonden, waar je kennis mee wilt maken. Stuur dan een mail naar het contactadres met je naam, geboorte datum en wensen. Dan wordt je daarna uitgenodigd om twee proeflessen te volgen.

Voor personen, die willen komen sporten bij DWK, gelden de volgende algemene aanname-eisen:

 • Onze leden moeten kunnen zwemmen. (Deze eis geldt uiteraard niet voor de kinderen, die met zwemles beginnen en daartoe Superspetters volgen.)
 • Tijdens de proeflessen wordt gekeken of je de zwemkunst passend bij jouw gekozen activiteit beheerst. Zo niet dan wordt er gekeken welke groep of andere activiteit binnen DWK beter bij je past.
 • Onze leden zijn de Nederlandse taal machtig en kan instructies begrijpen en opvolgen. In heel specifieke gevallen (bv. het aspirant-lid blijkt wel zwemvaardig, maar is de taal nog niet machtig) kan besloten worden hem/haar wel als lid toe te laten, maar in dat geval slechts indien hij/zij vergezeld is van een tolk.
 • Onze leden houden zich aan de algemene gangbare hygiëne regels.
 • Onze leden hebben gepaste zwemkleding voor de zwemsport aan (dus geen bikini of Beach short). Evenmin kan sprake zijn van aanpassing van de geldende zwemkleding aan de wensen/eisen van het adspirant lid. De afdeling Waterpolo en Wedstrijdzwemmen hebben een eigen kledinglijn (kleding).

De eisen gelden voor iedereen, bij welke instroom groep dan ook. Dan kunt u via onderstaande e-mailadressen informatie opvragen over de verschillende mogelijkheden die DWK biedt:

Discipline / activiteiten InformatieContactadres
Zwemles SuperSpetters in Barneveld Basisgroepenbasisgroepen@dewaterkip.nl
Zwemmen na je zwemdiploma (6-16 jaar)
in Barneveld
Swimfun, Swimkick of Aquafun
Basisgroepenswimfun.barneveld@dewaterkip.nl
Zwemles SuperSpetters in Voorthuizen Basisgroependeheuvelrand@dewaterkip.nl
Zwemmen na je zwemdiploma (6-16 jaar)
in Voorthuizen
Swimfun, Swimkick of Aquafun
Basisgroependeheuvelrand@dewaterkip.nl
Minipolo (9 – 11 jr)Waterpolominipolo@dewaterkip.nl
Waterpolo (<11 jr)Waterpolowaterpolo.secretariaat@dewaterkip.nl
Wedstrijdzwemmen (<11 jr)
ook voor Masters- en trimzwemmen
Zwemmenzwemcommissie@dewaterkip.nl
Sport op Maat
begeleiding zwemmers met een beperking
Zwemmensportopmaat@dewaterkip.nl

De contactpersonen zullen u van de gevraagde informatie voorzien of ervoor zorgen dat uw vraag bij de juiste personen terecht komt. Inschrijven gebeurt digitaal, rechtstreeks via de bonds- en verenigingsadministratie Sportlink.

Bij inschrijving zijn éénmalige inschrijfkosten van € 5,00 verschuldigd, m.u.v. SuperSpetters.
Voor andere vragen over de ledenadministratie kunt u mailen met ledenadministratie@dewaterkip.nl.

Contributie

De contributies zijn per 1 januari 2024 verhoogd met 4 %  (indexactie)  De contributies zijn vanaf 1 januari 2024 als volgt:   

GroepGebruik badwaterTariefcodePer jaar# inningenPer inning
Algemeen
kader, officials en commissieledenn.v.t.A€ 0.000€ 0.00
Niet actieve ledenn.v.t.B€ 22.881€ 22.88
Studenten (geen training)n.v.t.C€ 132.775€ 26.55
Basisgroepen
Super SpetterspakketprijsS€ 775.842€ 387.92
Swimfun / Auqafun 0.75 – 1.00E2€ 273.785€ 54.76
Swimfun / Swimkick / Minipolo>1.00 – 2.50F2€ 336.185€ 67.24
Waterpolo
Waterpolo>1.00 – 2.50F4€ 346.585€ 69.32
Waterpolo selecties>1.00 – 2.50F5€ 364.785€ 72.95
Waterpolo>2.50 – 4.00G4€ 408.985€ 81.80
Waterpolo selecties>2.50 – 4.00G5€ 427.185€ 85.43
Zwemmen
wedstrijdzwemmen/mastersportief>1.00 – 2.50F1€ 320.585€ 64.12
Wedstrijdzwemmen + mastercompetatief>2.50 – 4.00G1€ 382.985€ 76.60
Wedstrijdzwemmen>4.00 – 5.50H€ 425.645€ 89.13
Wedstrijdzwemmen>5.50 – 7.25I€ 543.405€ 108.68
Wedstrijdzwemmen>7.25 – 10.25J€ 630.245€ 126.05
Wedstrijdzwemmen>10.50 en meerK€ 687.445€ 137.49
Trimzwemmen0.75L€ 143.212€ 71.60

De contributie is afhankelijk van het aantal aangeboden trainingsuren. In de zomerperiode (juli – augustus) wordt er geen contributie geïnd.

Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor de minimaregeling van de gemeente? Klik dan op deze link: Minimaregeling.

Aanmelden voor Zwemles

Als het gaat om Zwemles, mail dan naar basisgroepen@dewaterkip.nl voor Barneveld of naar deheuvelrand@dewaterkip.nl voor Voorthuizen. Je kunt je kind vanaf 4 jaar aanmelden en vanaf 5 jaar start de zwemles, mits de wachtlijst weg is gewerkt. In de Veluwehal krijgen 6 groepen zwemles en in Voorthuizen 4 groepen. Als je hebt gemaild, dan krijg je van de coördinator te horen, wanneer jouw kind kan starten. Voor meer informatie klik op SuperSpetters.

Aanmelden voor of na de proeflessen

 • Heb je je zwemdiploma’s, ben je 11 jaar of jonger, en wil je verder met zwemmen? Kies dan voor zwemmen en vul je keuze in (Swimfun, Swimkick)
 • Ben je ouder dan 10 jaar en wilt graag zwemmen, maar geen wedstrijden? Kies dan voor Aquafun.
 • Ben je actief bij een andere vereniging en wil je overstappen, dan kies je direct voor Zwemmen en vul je keuze in onder aan het digitaal formulier (minioren, junioren, senioren, master, trimmers).
 • Ben je actief bij een andere vereniging en wil je overstappen, dan kies je direct voor Waterpolo en vul je keuze in onder aan het digitaal formulier (o9, o11, 013, 015, 017, Heren of dames)
 • Voor volwassenen is er ook aanbod bij Zwemmen en Waterpolo, zie hierboven je keuze mogelijkheden.

Vond je de proeflessen leuk en wil je lid worden, vul dan het aanmeldingsformulier in.

Op deze pagina staan meerdere opties om je aan te melden:

Heb je vragen over het aanmelden, mail dan met ledenadministratie@dewaterkip.nl. We helpen je dan op weg!

Zien we je binnenkort in het zwembad? Tot snel!

Startvergunningen

 • Voor bestaande startvergunninghouders die in 2024 12 jaar worden of ouder zijn wordt in februari 2024 een bedrag in rekening gebracht van € 42,05. Voor startvergunninghouders die in 2024 nog geen 12 jaar zijn of worden is het bedrag € 2,10.
 • Nieuwe startvergunninghouders (nieuw of overschrijving) betalen de startvergunning na toekenning gedurende het jaar.
 • Dag startvergunningen kosten in 2024  € 8,40. De overschrijvingskosten van de KNZB in 2024 zijn € 16,20.

Entree thuiswedstrijden waterpolo

 • Opslag waterpolo selecties met een startvergunning € 8,50 per 2 maanden (heren 1 en 2 en dames 1) ter vervanging van de entree voor de thuiswedstrijden en de verschillen in competitie inschrijfgelden (tariefcode F5 en G5).
 • Opslag van de overige pololeden met een startvergunning € 5,00 per 2 maanden ter vervanging van de entree voor de thuiswedstrijden (tariefcode F4 / G4).

Sterrenplan certificaten/poster

 • Opslag voor het Sterrenplan groep van € 3,00 per twee maanden, hiermede vervalt de eenmalige betaling voor certificaten / poster.

SuperSpetters

 • Voor de superspetters geldt een pakketprijs die wordt geïnd in twee termijnen. De eerste termijn bij de start en de tweede termijn na 6 maanden.

Periode

 • De contributie is per periode (tweemaandelijks, seizoendeel of jaar) steeds verschuldigd in de eerste maand van die betreffende periode. De seizoendelen bij het recreatief zwemmen zijn: 1e seizoendeel; september tot en met december ; 2e seizoendeel; januari tot juni.

Gezinskorting

 • 3e gezinslid korting € 25,– per jaar; 4e en volgende gezinsleden korting € 30,– per jaar; niet zwemmende leden tellen niet mee voor de gezinskorting.

Automatische incasso

 • Het overgrote deel van de contributies wordt via automatische incasso geïnd. Betaling middels automatische incasso is min of meer verplicht gesteld. Aan leden die dat beslist niet willen wordt € 2,– extra per acceptgiro doorberekend. Machtigingen zijn te verkrijgen via de ledenadministratie.

Studentenregeling

 • De studentenregeling geldt voor leden die wel meedraaien met wedstrijden maar door studie elders niet in staat zijn de trainingen bij DWK te volgen. Om voor deze regeling in aanmerking te komen dient aan het begin van elk seizoen daartoe een verzoek te worden ingediend bij de penningmeester (penningmeester@dewaterkip.nl).

Tijdelijke vermindering contributie

Bij afwezigheid als gevolg van een ziekte, blessure, zwangerschap of bijvoorbeeld een stage, kan een – tijdelijke – vermindering van contributie plaatsvinden.

Onder de volgende voorwaarden kan een – tijdelijke – vermindering van contributie plaatsvinden;Bij afwezigheid van tenminste drie maanden als gevolg van ziekte, blessure, zwangerschap of bv een stage.

 • Voor een vrijstelling moet een verzoek gedaan worden met de omschrijving van de afwezigheid.
 • De vrijstelling gaat in na een maand wachttijd (dus de eerste maand afwezigheid wel betalen).
 • Het verzoek moet gedaan worden uiterlijk zes maanden na het ingaan daarvan. Dus maximaal terugwerkende kracht van zes maanden.

In de bovenstaande gevallen wordt de contributie verminderd tot een minimum bedrag van € 22,00 op jaarbasis.

Ook kan het zijn dat wegens een blessure het aantal trainingen in overleg met de trainer tijdelijk minder zal zijn. Er kan dan een indeling in een andere trainingsgroep volgend, als dit tenminste 2 maanden duurt.

Stopzetten contributie na opzegging lidmaatschap

Opzegging als lid kan alleen via de mail met vermelding van naam, geboortedatum en groep bij de ledenadministratie (ledenadministratie@dewaterkip.nl ).

Opzegging is mogelijk per de volgende data.

 • 31 augustus
 • 31 oktober
 • 31 december
 • 28 februari
 • 30 april

De opzegging gaat in op de eerste dag van de tweemaandelijks periode volgende op de opzegdatum. Vanaf dat moment zal de contributie inning ook stopgezet worden. Voor de jaarcontributie geldt slechts één opzegdatum n.l. 1 januari.

Overige tarieven

 • Inschrijfgeld nieuwe leden € 5,–  (bij superspetters zit dit in pakketprijs ) 

Vragen en contact

Voor overige vragen rondom het lidmaatschap en/of contributie kan er gemaild worden met ledenadministratie@dewaterkip.nl of contributie@dewaterkip.nl.