post

Terugblik op 2022

We willen graag alle leden, vrijwilligers en sponsoren een mooi, gezond en sportief 2023 toewensen!

We kunnen eindelijk terugkijken op een normaal sportjaar, een zeer succesvol sportjaar! Onze vereniging is in aantal leden gelijk gebleven in de afgelopen jaren, iets wat redelijk uniek is. Daar zijn we als bestuur heel trots op! De sportprestaties zijn zeker ook een vermelding waard met een aantal bijzondere individuele zwemprestaties, goede prestaties van onze zwemafdeling in de breedte, maar ook een aantal winterkampioenen bij het waterpolo waaronder ons Heren 1. Wij hopen dit in 2023 door te kunnen zetten, waarbij plezier en sportprestaties hand in hand gaan.

Walk of fame

We zijn met Optisport in overleg om achter de tribune een “walk of fame” te maken van de rijke historie van onze mooie vereniging. De oude bekerkasten voldoen niet meer en we willen een mooie wand creëren om bekers, maar ook belangrijke prestaties met trots te kunnen presenteren. Het ontwerp hiervoor is inmiddels in de maak en zal hopelijk komend jaar worden gerealiseerd.

Indexatie contributie

Zoals tijdens de ALV al aangekondigd hebben we ons voorbereid op een flinke indexatie met ingang van januari 2023. Het prijsindex ligt momenteel boven de 10%. Gelukkig heeft de Gemeente Barneveld besloten om financieel bij te springen naast de bestaande steunmaatregelen, waardoor Optisport de verhoging van de badhuur beperkt kan houden. Andere kosten zien we komend jaar wel stijgen. Als we deze een op een zouden doorbelasten, zouden we de contributies met 6-8% moeten indexeren. Wij willen graag onze mooie zwemsport bereikbaar houden voor alle leden, daarom gaan we de contributie met 4,5% indexeren met ingang van 1 januari 2023. Mochten de prijzen zich in de komende maanden toch anders ontwikkelen, kan het wel zijn dat we dit tijdens de ALV in 2023 nog tussentijds moeten aanpassen.

Bijstellen kaderbeleidsplan

We zijn ook druk bezig met het aanpassen van het bestaande kaderbeleidsplan, daarin worden diverse zaken voor onze vereniging beschreven, waaronder de vergoedingen van de vrijwilligers. Wij gaan kijken of dit nog wel past binnen de huidige standaarden.

We willen uiterlijk 1 maart 2023 het aangepaste kaderbeleidsplan kunnen presenteren.

Namens het bestuur een sportieve groet!
Remco