Veilig sporten

Met Code Blauw laten wij als DWK zien dat we ons samen met de KNZB sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is onze ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en met de faciliteiten om te gaan.

Code Blauw staat voor: respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!
Binnen DWK streven wij naar een zwemklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

Bekijk hieronder het filmpje: “Hoe gedraag ik me in het zwembad en langs de kant?”

Hoe pakt DWK dit aan?

  • DWK heeft een set aan gedragregels voor haar leden
  • DWK hanteert maatregelen bij de aanname en het aanstellen van vrijwilligers
  • DWK heeft getrainde vertrouwenspersonen
  • DWK heeft vastgelegd voor welke vrijwilligerstaken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist is.

Al deze maatregelen zijn opgesteld om te zorgen voor een veilige en prettige sportomgeving voor de DWK leden. Ze zijn opgesteld om ongewenst gedrag bij en in de relaties tussen sporter, trainer/begeleider, ouders/verzorgers en vereniging te verkleinen.