Vertrouwenspersonen

Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepaste omgangsvormen. Dit zijn allemaal gedragingen, die we binnen de vereniging niet tolereren. Voor DWK zijn respect, integriteit, veiligheid en aangepast gedrag heel belangrijk. 

Toch kunnen er zaken voorkomen, die strijdig zijn met deze uitgangspunten. Dit is dan ook de reden dat DWK een aantal (vrouwelijke en mannelijke) vertrouwenspersonen kent. Bij (een van) deze vertrouwenspersonen kun je terecht als je, op welke manier dan ook, niet correct behandeld wordt of in je belangen aangetast voelt. De vertrouwenspersonen zijn om organisatorische reden in een commissie ondergebracht, maar zijn uiteraard individueel te benaderen.

Wanneer kun je een vertrouwenspersoon inschakelen/raadplegen?

  1. Bij ongewenste omgangsvormen.
  2. Bij gedragingen die in strijd zijn met de gedragsregels van DWK.

Ad 1 – Ongewenste omgangsvormen:

Met ongewenste omgangsvormen wordt elke vorm van onheuse bejegening en (seksueel) intimiderend, vernederend, bedreigend en onfatsoenlijk gedrag bedoeld. Het gaat er hierbij niet om hoe een ander iets bedoeld heeft, maar hoe JIJ dit ervaren hebt. Overkomt je één van bovenstaande zaken (of een afgeleide vorm hiervan), of loop je hier tegenaan, onderneem dan actie. De kans bestaat dat de betreffende persoon volhardt in zijn/haar gedrag waardoor jij, of anderen, zich niet meer prettig voelen binnen de vereniging. Je mag hierbij de betreffende persoon aanspreken op zijn/haar gedrag. Wil of kun je dat niet, wend je dan tot een van de vertrouwenspersonen.

Ad 2 – Gedrag in strijd met de gedragsregels:

Op de DWK website tref je de gedragsregels aan. Dit zijn de regels waaraan een ieder binnen de vereniging (en eventueel daarbuiten) zich dient te houden. Het zijn normale waarden en normen. Aan de hand van de gedragsregels kan worden getoetst of iemand zich, al dan niet, aan de geldende afspraken heeft gehouden en de vereniging en/of haar leden in diskrediet heeft gebracht. Zie je personen, die zich in strijd gedragen met deze regels, handel daar dan ook naar zoals genoemd onder ad 1.

Leden Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie binnen DWK bestaat momenteel uit:

  • Jennie Resink
  • Couzijn Evers

Afhankelijk van de aard van de klacht zal één of meerdere leden van de vertrouwenscommissie, in overleg met jou, bepalen hoe met jouw klacht verder wordt omgegaan.

Contactgegevens:

De vertrouwenspersonen zijn op de volgende manier direct te bereiken:

Als je (een van) de vertrouwenspersonen benadert, geef dan ook direct aan hoe je wilt dat zij met jou contact opnemen.