Basisgroepen

DWK leidt kinderen op voor wedstrijdzwemmen en waterpolo, waarbij het plezier en prestatie hand in hand gaan. Dit begint bij het behalen van het Superspetters Zwemdiploma. Vanaf 5 jaar kunnen de kinderen zonder zwemdiploma beginnen met SuperSpetters. Dit kan zowel in Barneveld als in Voorthuizen. Na het behalen van het KNZB zwemdiploma Superspetters zijn de kinderen zwemveilig en zwemvaardig. Ook voor kinderen met een beperking biedt DWK het Superspetters diploma aan.

Deze zwemles methode vormt een goede basis voor de zwemsport en kunnen de kinderen verder met SwimFun. Een breed zwemaanbod, waarin alle basis facetten van de zwemsport aan bod komen). Dit kan gecombineerd worden met SwimKick. Dit is gericht op het verbeteren van de zwemslagen, het leren van starts en keerpunten, het opbouwen van conditie en kennismaking met de wedstrijdzwemsport.

Wanneer een kind de zwemtechniek voldoende beheerst kan een keuze gemaakt worden voor Minipolo link naar Minipolo. Hier worden de basis vaardigheden van het waterpolo aangeleerd en kan kennisgemaakt worden met de wedstrijdwaterpolosport. Deze wordt in combinatie met Swimkick aangeboden.

Na SwimFun kunnen de kinderen die niet aan wedstrijdsport willen doen, doorstromen naar AquaFun, de recreatieve tak, waarbij plezier en spel voorop blijven staan, met onderdelen uit survival, snorkelen, waterpolo en wedstrijdzwemmen. Voor kinderen die moeite hebben met de reguliere groep mee te komen is er AquaFun Special. Kinderen die bij een andere organisatie het Zwem-AB(C) hebben gehaald, kunnen instromen in SuperSpetters gevorderden of SwimFun/SwimKick.

Naast de reguliere lessen is er af en toe een activiteit op zaterdag. Bijvoorbeeld een spelcircuit of een waterpolo of zwemwedstrijdje ter kennismaking met deze 2 sporten.

De Technisch coördinator draagt de eindverantwoording binnen de basisgroepen. Hij/zij maakt de groepsindeling, stelt de jaarplanning op, bepaalt de inhoud van de lesprogramma’s en bewaakt de technische zwemlijn volgens het technisch plan SuperSpetters en het DWK plan SwimFun/AquaFun. De lessen worden verzorgd door ervaren lesgevers bijgestaan door lesgevers in opleiding, onder supervisie van de Technisch coördinator. De onderdelen SwimKick en Minipolo worden gegeven door trainers wedstrijdzwemmen en waterpolo.

In de Veluwehal is de tribune open en kunnen ouders kijken bij het wedstrijdbad. Voor het instructiebad en de Heuvelrand zijn er maandelijks kijklessen, zodat de ouders ook daar de prestaties en vorderingen van hun kind kunnen volgen. Tevens wordt er regelmatig een informatie/kennismakingsbijeenkomst georganiseerd. Lid worden kan aan het begin van een contributieperiode (om de 2 maanden), als de groepen vol zijn, komt het kind op de wachtlijst. Het is mogelijk om voor die tijd al enkele kennismakingslessen. te volgen

DWK is een vereniging voor en door leden. De groepen kunnen alleen starten als er voldoende leden/ouders zijn die willen lesgeven. En DWK kan als vereniging draaien als er voldoende leden/ouders zijn die kunnen/willen helpen met het organiseren van verschillende activiteiten en lessen binnen de club.