SuperSpetters

DWK leidt kinderen op voor de zwemsport. Kinderen kunnen vanaf 5 jaar lid worden. Kinderen zonder zwemdiploma beginnen in de Veluwehal of de Heuvelrand met SuperSpetters.

Het is definitief!

De SuperSpetterlessen houden op te bestaan in Barneveld. Helaas door te weinig lesgevers stopt DWK met het geven van zwemlessen in Barneveld. Na vier jaar vacatures uitzetten, is het ons niet gelukt om een opvolger te vinden voor Tineke en nu ook Marise.

De kinderen die nu zwemles krijgen, blijven in Barneveld zwemmen tot hun diploma. De ouders van de kinderen op de wachtlijst krijgen een mail met de vraag of zij de zwemlessen in Voorthuizen willen gaan volgen.

In Voorthuizen en in Barneveld hebben we een wachtlijst. Beide wachtlijsten zullen samengevoegd worden. Vanaf het voorjaar 2024 kunnen er weer kinderen aangemeld worden voor Voorthuizen.

Mocht je als ouder willen assisteren bij het lesgeven, dan krijgt uw kind voorrang. Wij kunnen dan de groep iets groter maken.

Heb je een sportachtergrond en lijkt het je leuk om lesgever bij DWK te worden? Laat het ons weten!

Aanmelden of vragen: basisgroepen@dewaterkip.nl of deheuvelrand@dewaterkip.nl

De lesmethode SuperSpetters is in 2014 ontwikkeld door de KNZB. De kinderen leren op een speelse en plezierige manier kennis maken met water. Vanaf het begin staat zelfredzaamheid voorop.

 In de methode SuperSpetters is de borstcrawl en de rugcrawl het uitgangspunt. Pas later in de zwemlessen leren de kinderen de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. De methode kent ook survivalelementen, zoals oriëntatie onder water, watertrappen en drijven, want het is belangrijk dat kinderen niet alleen goed leren zwemmen, maar zich ook kunnen redden tijdens onverwachte situaties. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van drijfmiddelen, waardoor kinderen goed ervaren wat het water met hen doet. Bekijk het filmpje; KNZB zwemlesmethode SuperSpetters 2016 
Vanaf zomer 2023 gaat DWK over naar het Nationale Zwemdiploma C van de Nationale Raad Zwemveiligheid. DWK vindt het belangrijk dat alle kinderen zwemveilig zijn in en om het water.

De lesmethode wijkt af van de lesmethode van het Zwem-ABC, daarom is het eigenlijk niet mogelijk dat kinderen die ergens anders zijn gestart met A van het Zwem-ABC, kunnen overstappen als ze niet in het bezit zijn van het A diploma.

DWK werkt met vrijwilligers die allemaal in het bezit zijn van een VOG en een diploma instructeur niv 2 of 3. Dit maakt dat het soms passen en meten is om alle groepen te voorzien van een lesgever.

Vanaf januari 2024 stopt DWK met SuperSpetters in Barneveld. Vanaf dit seizoen was DWK in de Veluwehal al terug naar 4 groepen. Er is ruimte voor 6 groepen van 8 kinderen (3x beginners in het instructiebad en 3x gevorderden in het wedstrijdbad). Dit maakt dat DWK minder kinderen kan leren zwemmen. De wachtlijst groeit. Mocht u interesse hebben om ons te komen helpen als assistent of omdat u ook uw diploma wilt behalen, laat het ons weten. Iedereen is welkom bij DWK, ook kinderen met een beperking. De kinderen hebben 2x per week les in de Veluwehal op maandag en woensdag (soms nog op vrijdag). Klik op de link voor de lestijden: Lestijden.

In de Heuvelrand is er plaats voor 4 groepen (2x beginners op de beweegbare bodem en 2x gevorderden in het diepe gedeelte van het zwembad). In de Heuvelrand zijn de lessen op dinsdag en donderdag. Klik op de link voor de lestijden: Lestijden.

Tijdens de vakanties zijn er speciale lessen of is er spelen, de feestdagen en tijdens de zomervakantie is er geen les. De kinderen doen ongeveer 1 tot 1½ jaar over het hele traject.

Het diploma zwemmen is in beide baden ongeveer 5x per jaar. Vanaf 2023-2024 gaan wij volgens de norm van de NRZ het zwemdiploma uitgeven. Dit houdt in dat er het een en ander verandert. De kinderen zwemmen eerst een proef voor hun zwemdiploma. Hier is altijd een examinator vanuit DWK aanwezig en in sommige gevallen ook een examinator vanuit de NRZ. Dit is om de kwaliteit van het zwemdiploma C te garanderen. Na de proefles, vindt er op een ander moment het echte afzwemmen plaats. De kinderen krijgen dan ook hun zwemdiploma uitgereikt. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.

Na het afzwemmen kunnen alle kinderen die het diploma hebben meteen door met Swimfun. Een combinatie van Swimfun met SwimKick is ook mogelijk, alleen als uw kind hieraan toe is.

Kinderen kunnen op de wachtlijst komen als ze 4 jaar zijn. Vanaf 5 jaar starten de kinderen met zwemles mits de wachtlijst is weggewerkt.

Aanmelden? Stuur een mail met naam en geboortedatum van uw kind

voor de Veluwehal naar basisgroepen@dewaterkip.nl
voor de Heuvelrand naar deheuvelrand@dewaterkip.nl

Voor het SuperSpetters traject is een pakketprijs van toepassing. Zie voor het actuele bedrag het contributie schema. Het pakket bestaat uit inschrijfgeld, een bril, een badmuts, een boek met stickers, alle nodige lessen, gebruik van zoomertjes, diploma zwemmen en het diploma. Deze contributie zal in 2 termijnen geïnd gaan worden, de eerste keer bij de start en de tweede keer na 6 maanden*x

DWK is een vereniging voor en door leden. De groepen kunnen alleen starten als er voldoende leden/ouders zijn die de lessen willen geven! Mocht u interesse hebben om les te komen geven bij SuperSpetters, meldt u zich dan aan. U kunt ook als assistent helpen bij de zwemlessen. Uw kind start dan eerder met de zwemles.

De lesgevers zijn in bezit van of volgen een opleiding. DWK verzorgt de opleiding en de KNZB beoordeelt. Alle lesgevers hebben een VOG (verklaring omtrent het gedrag). Als een lesgever niet aanwezig kan zijn en er kan geen vervanger gevonden worden, heeft de groep geen les!

*De prijs kan veranderen door inflatie of andere kosten. Ook voor kinderen die op de wachtlijst staan. De prijs van het pakket geldt op het moment van starten. Deze kan hoger zijn, dan nu op de wachtlijst.

x Mocht uw kind om wat voor reden dan ook binnen 6 maanden stoppen met SuperSpetters, dan betaald u het volledige eerste deel. U krijgt dus niks terug van het eerste deel. Het tweede deel van het pakket wordt kwijtgescholden en zal niet worden geïnd.