SuperSpetters

DWK leidt kinderen op voor de zwemsport. Kinderen kunnen vanaf 5 jaar lid worden. Kinderen zonder zwemdiploma beginnen in de Veluwehal of de Heuvelrand met SuperSpetters.

De lesmethode SuperSpetters is ontwikkeld door de KNZB. In de methode SuperSpetters is de borstcrawl en de rugcrawl het uitgangspunt. Pas later in de zwemlessen leren de kinderen de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. De methode kent ook survivalelementen, zoals oriëntatie onder water, watertrappen en drijven, want het is belangrijk dat kinderen niet alleen goed leren zwemmen, maar zich ook kunnen redden tijdens onverwachte situaties. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van drijfmiddelen, waardoor kinderen goed ervaren wat het water met hen doet.
Met het KNZB zwemdiploma SuperSpetters is het kind zwemveilig en zwemvaardig. Het diploma staat gelijk aan het zwemdiploma C van het Zwem-ABC.

De lesmethode wijkt af van de lesmethode van het Zwem-ABC, daarom is het niet mogelijk dat kinderen die ergens anders zijn gestart met A van het Zwem-ABC, kunnen overstappen als ze niet in het bezit zijn van het A diploma.

DWK heeft in de Veluwehal ruimte voor 5 groepen van 8 kinderen (2x beginners in het instructiebad en 3x gevorderden in het wedstrijdbad. Daarnaast is er een groep SuperSpetters Special voor kinderen met een beperking. In de Heuvelrand is er plaats voor 3 groepen.

De kinderen hebben 2x per week les in de Veluwehal op maandag en vrijdag. In de Heuvelrand zijn de lessen op dinsdag en donderdag link lestijden. Tijdens de vakanties zijn er speciale lessen of is er spelen, de feestdagen en tijdens de zomervakantie is er geen les. De kinderen doen ongeveer 1 tot 1½ jaar over het hele traject.

Het diploma zwemmen is in beide baden 5x per jaar. Kinderen die het diploma hebben kunnen meteen door met Swimfun. Een combinatie van Swimfun met SwimKick is ook mogelijk, alleen als uw kind hieraan toe is.

Kinderen kunnen op de wachtlijst komen als ze 4 jaar zijn. Vanaf 5 jaar starten de kinderen met zwemles.

Aanmelden? Stuur een mail met naam en geboortedatum van uw kind

voor de Veluwehal naar basisgroepen@dewaterkip.nl
voor de Heuvelrand naar deheuvelrand@dewaterkip.nl

Voor het SuperSpetters traject is een pakketprijs van toepassing. Zie voor het actuele bedrag het contributie schema. Het pakket bestaat uit inschrijfgeld, een bril, een badmuts, een boek met stickers, alle nodige lessen, gebruik van zoomertjes, diploma zwemmen en het diploma. Deze contributie zal in 2 termijnen geïnd gaan worden, de eerste keer bij de start en de tweede keer na 6 maanden*

DWK is een vereniging voor en door leden. De groepen kunnen alleen starten als er voldoende leden/ouders zijn die de lessen willen geven! Mocht u interesse hebben om les te komen geven bij SuperSpetters, meldt u zich dan aan.

De lesgevers zijn in bezit van of volgen een opleiding. DWK verzorgt de opleiding en de KNZB beoordeelt. Alle lesgevers hebben een VOG (verklaring omtrent het gedrag). Als een lesgever niet aanwezig kan zijn en er kan geen vervanger gevonden worden, heeft de groep geen les!

*De prijs kan veranderen door inflatie of andere kosten. Ook voor kinderen die op de wachtlijst staan. De prijs van het pakket geldt op het moment van starten. Deze kan hoger zijn, dan nu op de wachtlijst.

x Mocht uw kind om wat voor reden dan ook binnen 6 maanden stoppen met SuperSpetters, dan betaald u het volledige eerste deel. U krijgt dus niks terug van het eerste deel. Het tweede deel van het pakket wordt kwijtgescholden en zal niet worden geïnd.