Vervolgprogramma’s

Binnen de ‘basisgroepen’ van DWK hebben we vier vervolgprogramma’s, die zelfs gecombineerd kunnen worden als je dat leuk vind. We vinden het belangrijk dat jonge sporters compleet worden opgeleid, dus we stimuleren om al van jongs af aan zowel waterpolo als zwemmen te doen!