Van het bestuur: Start trainingen en contributie

Wat heerlijk om iedereen weer in het zwembad te mogen zien! Na weken stil te hebben gelegen, mochten we afgelopen week weer starten met de trainingen in Barneveld en Voorthuizen. In de periode dat er niet getraind kon worden hebben we alleen de basiscontributie geïnd. Nu we onze normale badbezetting en kosten weer terug hebben, zal ook de volledige contributie weer worden afgeschreven.

In het zwembad zijn geen bijzondere regels meer en er mogen ook onderling wedstrijden worden georganiseerd. Wel geldt nog de verplichting om de QR-code te laten scannen. Dit zullen de trainers op zich nemen.

Veel plezier in en om het zwembad gewenst!

Met sportieve groeten,

Bestuur DWK

Update sportactiviteiten

Beste sporters, ouders,

Na een kerstvakantie van een ruime maand begint het ongetwijfeld bij iedereen weer te kriebelen! Gisteravond kwam bij de persconferentie dan ook het verlossende woord. Vanaf aanstaande maandag worden de trainingen en activiteiten als bijna van ouds weer hervat, daar zijn we super blij mee!

In principe worden de (normale) trainingstijden weer gehanteerd zoals die ook op de DWK-website zijn terug te vinden. Check hiervoor deze pagina’s:

Basisgroepen | Waterpolo | Zwemmen

Het kan zijn dat een specifieke groep nog afwijkende tijden heeft in de eerste paar weken, hierover wordt je geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen.

Een paar huishoudelijke regels blijven wel van toepassing:

  • Iedereen van 13 jaar en ouder hebben zoveel mogelijk in en om de accommodatie een mondkapje op
  • We controleren bij binnenkomst op een CTB (QR-code) bij 18 jaar en ouder.
  • Als je klachten hebt, dan blijf je thuis. Zijn de klachten corona-gerelateerd en ben je recentelijk in het zwembad geweest, informeer dan jouw trainer.

We wensen iedereen weer heel veel zwemplezier!

Bestuur, commissies en trainers DWK

De beste wensen!

Op initiatief van Iris en Jeroen werd zaterdagmiddag 1 januari een frisse start gemaakt van het nieuwe jaar, een nieuwjaarsduik op Zeumeren! Een flink aantal kids van de jongste groepen en een aantal masters was aanwezig. Na een korte dip, of zelfs even een klein stukje zwemmen (water was iets van 7 graden) was het toch snel weer het water uit, wat warms aantrekken en nog even gezellig nakletsen met elkaar!

Nieuwe traditie?

post

Activiteiten en trainingen vervallen

Beste sporters, ouders, trainers, liefhebbers,

Het is nieuws is weer daar. De komende periode komen als gevolg van de aangescherpte maatregelen alle trainingen en activiteiten binnen DWK te vervallen. Hoewel we als bestuur samen met enkele betrokken trainers en commissieleden de afgelopen dagen druk bezig waren om voor de kerstperiode een ander rooster in elkaar te zetten, die ruimte werd geboden door Optisport, kan dat plan helaas in de ijskast.

We zullen zo spoedig mogelijk laten weten of we ook de komende periode nog alternatieve vormen bieden aan de diverse groepen. De zwemlessen Superspetters zullen wel doorgang vinden. Via de coördinator worden de betreffende ouders en kinderen geïnformeerd.

Via deze, helaas onpersoonlijke, weg wensen we alle leden en betrokkenen in ieder geval heel fijne feestdagen en een sportief nieuw jaar! We treffen elkaar snel weer!

Bestuur, commissies en trainers DWK