Registratie is noodzakelijk om informatie toe te voegen aan de delen waarvoor u verantwoordelijk bent.
Als u niet verantwoordelijk bent voor het bijhouden van delen van deze site, dan is het (nog) niet zo zinvol om te registreren.

Account-informatie
Spaties zijn toegestaan; interpunctie is niet toegestaan behalve punten, koppeltekens en onderstrepingstekens.
Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van dit systeem zullen naar dit adres verstuurd worden. Het e-mailadres zal niet openbaar gemaakt worden en zal alleen gebruikt worden wanneer u om een nieuw wachtwoord vraagt of wanneer u over bepaald nieuws per e-mail geïnformeerd wil worden.
Account-informatie
Naam, liefst voor en achternaam, zodat de website-beheerder kan bepalen wie u bent en de juiste toegang kan bepalen. De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Geef hier aan hoe je betrokken bent bij de club, zodat de benodigde bevoegdheden voor het wijzigen van pagina's kan worden ingesteld. De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Geef aan of je als vrijwilliger een bijdrage levert, hoe groot of klein ook. De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Geef aan of en op welke wijze je een bijdrage levert als vrijwilliger. Daardoor hoopt de vereniging een betere inventarisatie van vrijwilligers te krijgen. Veel vrijwilligerswerk is namelijk niet van bovenaf geregeld en daardoor niet centraal in beeld. Terwijl ALLE vrijwilligerswerk belangrijk is. Dus graag aangeven wat je doet, ook al vind je het zelf niet van belang. De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.