Technische Commissie

De technische commissie (TC) is een team van leden die strategische en tactische besluiten maakt en voorlegt aan het verenigingsbestuur. Zij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de waterpolo-tak binnen de zwemvereniging. Zoals het indelen en inschrijven van de waterpolo-leden, de trainers en de teams, het opstellen van de trainings- en wedstrijdroosters en de ledenwerving. Dit wordt onderverdeeld in vijf werkgroepen die ieder hun eigen ‘aandachtsveld’ hebben.

De werkgroepen  zijn:

  • Werkgroep Facilitair: is verantwoordelijk voor het wedstrijdrooster, verdeling van het badwater, de ledenadministratie (waaronder de startvergunningen vallen) en de inschrijvingen van de teams voor het nieuwe poloseizoen.
  • Werkgroep Werving & Promotie: is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werving van leden en de activiteiten die daarvoor worden opgezet.  Denk daarbij aan de activiteitenjaarplanning met daarin de introductiecursussen, clinics en meer. Ook valt de externe communicatie onder deze werkgroep, zoals de contacten met de kranten, website en communicatiematerialen.
  • Werkgroep Scheidsrechters & W-officials: is verantwoordelijk voor de werving, opleiding en begeleiding van scheidsrechters (Fred Nijenhuis) en W-officials. Ook stelt deze werkgroep het W-officialrooster op en zorgt voor het verzenden/doorgeven van de wedstrijdformulieren en uitslagen van thuiswedstrijden.
  • Werkgroep Trainers/ Coaches: is verantwoordelijk voor de werving en begeleiding van trainers/coaches, organiseert periodiek trainersoverleggen, stelt de doelstellingen vast en evalueert deze. Begeleidt en stimuleert de door- en instroom, is de contactpersoon voor spelers, trainers en coaches.
  • Werkgroep Materiaal: het spel kan niet gespeeld worden zonder bal, doel en netten. Voor goede en voldoende materialen is de werkgroep ‘materiaal’  verantwoordelijk.  Zij beheert de voorraad, bestelt eventueel nieuwe items en is daarbij het aanspreekpunt voor trainers, coaches en leveranciers. Is er materiaal beschadigd, dan kan dat gemeld worden aan de contactpersoon.
NaamFunctiewerkgroep(en)Contact
Marcel Jansenvoorzittertcwaterpolo@dewaterkip.nl
Jaap van ‘t Landcoördinator seniorentrainers/coaches
Nienke Woudasecretarisscheidsrechters & W-officials
Mirjam van Leeuwencoördinator badwater en trainingsroosterfacilitair
Peter Altenacoördinator jeugdtrainers/coaches
Katja Altenacoördinator minipolowerving & promotie

Momenteel zoeken wij een TC-lid voor de werkgroep ‘Materiaal’. Wil je graag betrokken zijn en actief meedenken over het Barneveldse waterpolospel? Meld je bij de voorzitter!

Voor vragen en/of meer informatie over het werk van de commissie kunt u terecht via het mailadres tcwaterpolo@dewaterkip.nl.